Fotografering

Fotografering kommer ske på banketten.

Där kommer du kunna fotografera dig tillsammans med ditt sällskap!