Ceremonin

 

Datum: 24 & 25 maj 2019
Plats: Aula Aurora, Luleå Tekniska Universitet 

Program

Högtidlig ceremoni med tal och musik. Utdelning av diplom och nål

samt för vissa utbildningar stipendier och priser

 

Fredag 24/5 & Lördag 25/5

 

Vilken ceremoni som gäller dig, din klass och dina anhöriga kommer efter den 2 maj

 

 

Vid frågor kring ceremonin kontakta Åsa Hugosson: asa.hugosson@ltu.se